Vintage Dan Post Black Ostrich Leg Boot Men's Size 8 EW
Vintage Dan Post Black Ostrich Leg Boot Men's Size 8 EW
Vintage Dan Post Black Ostrich Leg Boot Men's Size 8 EW
Vintage Dan Post Black Ostrich Leg Boot Men's Size 8 EW
Vintage Dan Post Black Ostrich Leg Boot Men's Size 8 EW
Vintage Dan Post Black Ostrich Leg Boot Men's Size 8 EW
Vintage Dan Post Black Ostrich Leg Boot Men's Size 8 EW
Vintage Dan Post Black Ostrich Leg Boot Men's Size 8 EW
Vintage Dan Post Black Ostrich Leg Boot Men's Size 8 EW
Vintage Dan Post Black Ostrich Leg Boot Men's Size 8 EW

Vintage Dan Post Black Ostrich Leg Boot Men's Size 8 EW
Black ostrich leg boots by dan post. Men’s size 8 ew. Boot shaft circumference about 13.
Vintage Dan Post Black Ostrich Leg Boot Men's Size 8 EW